O Nas

 

Początek naszej  współpracy z rolnikami , dostawcami i rękodzielnikami sięga roku 2015. W Alternatywnym Centrum Społecznym Cicha 4  powstał  TuTarg – cykliczny , społeczny targ połączony z wydarzeniami kulturalnymi, pojawiający się w  różnych miejscach Lublina. Na kanwie tego wydarzenia powstała samoorganizująca się grupa, której celem stało się systematyczne, co tygodniowe  zapewnianie sobie oraz innym mieszkańcom Lublina zdrowej, lokalnej żywności.

Od 2017 roku jesteśmy Stowarzyszeniem , które działa na rzecz pokojowej, konsumenckiej rewolucji. Jej celem jest tworzenie alternatywy wobec korporacyjnego rolnictwa i handlu. Jesteśmy przekonani, że nasze bezpieczeństwo żywieniowe zapewni nam lokalna solidarność ekonomiczna i lokalne rynki zbytu. Sprawiedliwy świat nie jest dla nas utopią, lecz ścieżką małych kroków które we własnym tempie i w dobrym towarzystwie robimy z satysfakcją od kilku lat. Mamy więc na uwadze :

* Zdrowe odżywiania się jako gwarancję naszego dobrostanu i komfortu życia.

* Zasobność naszych portfeli. Dzięki systemowi samoorganizacji nie korzystamy z pośredników, tak więc ceny naszych produktów są niewiele wyższe od cen producenta.

* Powrót do bezpośredniej relacji rolnik (producent) – konsument, gdyż z tego wynika żywa relacja odpowiedzialności, wzajemnego szacunku i sympatii.

* Budowanie podwalin nowej ekonomii dostatku i równości podmiotów z możliwością konsumenckiego wyboru. Pozwala nam to kierować pieniądze tam, gdzie tworzą one dobro w postaci wysokiej jakości produktu wspierającego nasze zdrowie i życie.

* Wsparcie dla lokalnych gospodarstw ekologicznych przez tworzenie im stałego rynku zbytu – co jest istotne z perspektywy drastycznego spadku liczby gospodarstw ekologicznych. Areał upraw ekologicznych w Polsce w 2020 roku zamykał się w 3,1% powierzchni uprawnej. W tym samym roku w Austrii powierzchnia tego areału osiągnęła 26%. Jak podaje w swoim raporcie Instytut Spraw Obywatelskich, Polska zajmuje 25 miejsce pod względem rolnictwa ekologicznego w UE ( na 27 państw członkowskich ). Skala problemu z dostępem do zdrowej żywności może się powiększać, jeśli nie będziemy aktywnie go wspierać .

* Bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w kontekście możliwych globalnych kryzysów dostaw żywności.

* Świadomość ekologiczną w postaci przemyślanych, cotygodniowych zakupów z pominięciem jednorazowych opakowań, co jest nawiązaniem do ruchu Zero Waste.

* Tworzenie kultury „ wspólnoty stołu” , która łączy środowiska ludzi życzliwych sobie, nastawionych na współpracę, realizację swoich pomysłów , dzielenie się wiedzą, inspiracją i towarzystwem.


Jako stowarzyszenie jesteśmy organizacją nie hierarchiczną – nie powołujemy prezesa czy prezeski. Oznacza to podejmowanie możliwie spójnych i uzgodnionych przez członków kooperatywy działań i ustaleń. Służą temu coroczne Walne Zgromadzenia. Osoby tworzące Zarząd oraz Komisję Rewizyjną są tymi, które podjęły się społecznie zaangażowania w funkcje strategiczne dla działania organizacji.


Kooperatywa jest inicjatywą wegetariańską, co nie oznacza że mamy wśród członków samych wegetarian. Nasz lokal jest w takim właśnie zakresie formalnie zatwierdzony przez instytucje sanitarne. Od dwóch lat jesteśmy organizacją samowystarczalną, nie dotowaną ze środków zewnętrznych. Co tydzień udostępniamy ponad 300 produktów ekologicznych od 22 dostawców. Każde zakupy obsługuje każdorazowo ok 14 wolontariuszy ( członków ). Raz w miesiącu udostępniamy dodatkową ofertę hurtowni ekologicznej z produktami, których nie posiadają w ofercie nasi dostawcy.
Jeśli to, co robimy współbrzmi z Tobą i Twoimi potrzebami, zapraszamy Ciebie do grona naszych „ zwyczajnych” lub „wspierających” członków Kooperatywy Lubelskiej. Niech kreacja zdrowej, sensownej i wspierającej rzeczywistości będzie dla nas twórczą przygodą !

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem stowarzyszenia Kooperatywa Lubelska